"Kaikki Suomen frisbeegolfradat yhdessä paikassa."

Rekisteriseloste

Frisbeegolfradat.fi:n tietosuojaseloste

Sisältää henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaisen rekisteriselosteen (henkilörekisteriseloste).

1. Rekisterinpitäjä

Innova Champion Europe Oy
Postiosoite: PL 25, 33731 TAMPERE
Y-tunnus: 1723737-0
Yhteydenotot: info@fgr.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Frisbeegolfradat.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään rekisterin pitäjän ja sivustolle rekisteröityneen käyttäjän välisen asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin , markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjen ryhmä on Frisbeegolfradat.fi-sivuston rekisteröityneet käyttäjät. Tallennettava tietosisältö on käyttäjän ilmoittama vapaavalintainen käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite sekä toiminnassa saadut, toiminnan järjestämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
* Henkilön etu- ja sukunimi
* Sähköpostiosoite
* Postiosoite
* Puhelinnumero
* Kiinnostuksen kohteita

4. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalvelun rekisteröitymisen yhteydessä, verkkopalvelun sisältöä kommentoidessa sekä käyttäjän rekisteröityneenä ollessa kerättävät tiedot.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianomaisen suostumusta tai viranomaismääräystä. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tietoja voivat käyttää ainoastaan Frisbeegolfradat.fi ylläpidon valtuuttamat henkilöt, joiden toimenkuvaan tietojen käyttäminen kuuluu. Automaattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla käsiteltäviä tietoja käytetään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Frisbeegolfradat.fi:n asiakasrekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot (Henkilötietolaki 26 §). Tarkastuspyyntö on tehtävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä, ja tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon (Henkilötietolaki 29 §). Oikaisupyyntö on tehtävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

Rekisteriin lisätyn tietoja voidaan poistaa rekisteriin lisätyn vaatimuksesta. Tietojen poistamiseksi ota yhteyttä sähköpostitse: info@fgr.fi

Kielto-oikeus

Rekisteriin kirjatulla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli haluat kieltää tietojesi käytön näihin tarkoituksiin, ota yhteyttä sähköpostitse: info@fgr.fi

Evästeet

Frisbeegolfradat.fi-sivustolla on käytössä evästeitä (cookie, keksi). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneella säilytettävä merkkijono, jonka avulla on esimerkiksi mahdollista tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät ja helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille. Evästeitä käytetään myös mm. Frisbeegolfradat.fi:n kävijäanalyytiikassa (Google Analytics), mainostennäyttöalustassa (Google DoubleClick for Publishers) sekä mainosverkostoissa (mm. Google Adsense).

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästeiden estämisen sivustokohtaisesti ja/tai toiminnon poistamisen käytöstä, mutta tällöin Frisbeegolfradat.fi-sivusto ei välttämättä toimi kaikilta osin tarkoitetulla tavalla.

Käyttämällä sivustoa annat hyväksynnän evästeiden käyttämiseen.